Управління

Управління колежем здійснюється на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи й відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.

Одноосібне управління колежем здійснює директор

Найвищим органом колегіального управління колежем є конференція. Делегатів конференції з правом вирішального голосу обирає від учителів, інших працівників колежу педагогічна рада, від учнів колежу - класні учнівські збори, від батьків, представників громадськості - класні батьківські збори в однаковій кількості від кожної з трьох перелічених категорій. Термін повноважень делегатів визначає конференція колежу. Норма представництва кожної із трьох категорій на конференції відповідає кількості класів і може бути змінена тільки рішеннями Ради колежу. Велика рада об'єднаних сердець (ВРОС) - вищий орган учнівського самоврядування.

Рада колежу та її члени

У період між конференціями вищим органом колегіального управління є рада колежу.

Членів ради обирає конференція.

Склад і структура Ради колежу відповідають принципам представництва делегатів конференції:

  • від трудового колективу колежу
  • учнів колежу
  • батьків і представників громадськості в однаковому співвідношенні.

Термін їхніх повноважень - один рік.

Президія ВРОС

  • голова ВРОС
  • заступник голови ВРОС
  • радник центру "Стабільності"
  • радник центру "Ерудитів - інтелектуалів"
  • радник центру "Радості спілкування"
  • радник центру "Цивілізованості"
  • радник центру "Етики й естетики"