Завдання інноваційної діяльності

  • відродження національної духовності учнів, залучення до її виховання учнів, учителів, батьків і громадськості;
  • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства і людства;
  • створення якісно нових умов для розвитку традицій української педагогічної думки;
  • створення умов для самовдосконалення і самореалізації особистості та оволодіння учнями системою знань про природу, людину, суспільство;
  • забезпечення загальноосвітньої, загальнокультурної підготовки учнів, що включає профілізацію у ліцейних класах старшої школи;
  • формування в учнів практичних умінь і навичок у творчій та науково-дослідницькій діяльності;
  • розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи;
  • створення і апробація нових технологій навчання;
  • проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи з проблем удосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу.