Освітні пріоритети колежу

  • плекання вільної, конкурентоспроможної Я-особистості, що вміє думати, аналізувати, відповідати за власний вибір;
  • виховання і навчання на основі природних задатків учнів, розкриття і розвиток їх творчих здібностей та прагнення до самореалізації;
  • спрямування дітей на пошук адекватного сучасному рівню розвитку суспільства розуміння смислу життя;
  • формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, усвідомлення колежанами відповідальності за власне життя та здоров’я;
  • забезпечення учнів глибокими знаннями з базових та профільних дисциплін.