Структура роботи колежу

Колеж має три ступені навчання та виховання:

І ступінь - 1-4-ті класи (6-10 років)
у тісній взаємодії з батьками, на основі національної культури і духовності, диференціації навчання забезпечує:
 • повноцінний і всебічний загальний розвиток кожної дитини, її фізичне та психічне здоров'я, його корекцію;
 • вміння впевнено читати, писати, вільно володіти української мовою, знання основ арифметики;
 • первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ;
 • засвоєння найважливіших соціальнозначуших ідей, традицій,звичаїв українського народу, норм загальнолюдської моралі та міжособистісного спілкування, основ гігієни;
 • вироблення працелюбства, перших трудових навичок, життєвого досвіду.
ІІ ступінь - 5-9-ті класи (10-15 років)
забезпечує:
 • досконале засвоєння знань з базових дисциплін як основи для здобуття наступних рівнів освіти;
 • мотиваційну готовність переходу після випуску із 9-го класу до трудової діяльності чи набуття кваліфікацій через різні форми професійної підготовки з урахуванням ранньої допрофесійної спеціалізації;
 • формування високих духовних і громадянських якостей та світоглядних позицій.
ІІІ ступінь - 10-11-ті класи (15-17 років)
на основі досягнутого загальноосвітнього рівня знань і практичних умінь та навичок забезпечує:
 • поглиблену спеціалізовану допрофесійну підготовку учнів з обраного профілю;
 • формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянську позицію особистості;
 • можливість здобуття освіти вищого рівня.