КОНКУРСНА РОБОТА для вступу до 5-го класу

ЗРАЗОК

КОНКУРСНА РОБОТА

для вступу до 5-го класу,

який у 2024-2025 н.р. навчатиметься за програмою

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

Українська мова

1. Прочитай речення. Встав пропущені букви й знаки.

Яр в..ється гадюк..ю між крутими горами між з..леними т..расами.

2. Вибери рядок, у якому речення попереднього завдання відповідає поданій

схемі.

А ... _________ ... ... ... , ... ... ... .

Б _________ ... ... ... , ... ... .

В _________ ... ... ... , ... ... .

3. Установи відповідність між словом та його частиною мови.

крутими           ▪▪дієслово

яр                     ▪▪прийменник

між                 ▪▪іменник

в’ється           ▪▪займенник

їх                     ▪▪сполучник

                       ▪▪прикметник

4. Вибери схему, яка відповідає слову в’ється.

А –=•| = = •

Б –= •| =: •

В –•| = = •

Математика

Познач відповідь, яку вважаєш правильною.

1. Уздовж однієї сторони майданчика розставили 10 ліхтарів на відстані 2м одини від одного. Визнач відстань від першого ліхтаря до останнього?

А 12м             Б 20м                     В 18м

2. Площа прямокутника 27см2. Визнач його периметр.

А 12см   Б 24см               В 54см

Виконай завдання з повним записом розв’язання.

3. Автобус був у дорозі 4 години, а легковий автомобіль —7 годин. Хто проїхав більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо автобус їхав зі швидкістю 50км/год, а легковий автомобіль —70км/год?

4. Визнач послідовність виконання дій та виконай обчислення.

203·29-3982:181