5-В

Понеділок

11.01.

Предмет

Тема уроку

Для опрацювання

1.

Зарубіжна література

Марк Твен. Повість «Пригоди Тома Сойєра»

Читати і переказувати

2.

Інформатика

Текстовий редактор

С.107-111 (виписати гарячі клавіші)

3-4.

Німецька мова

Людина. Частини тіла.

С.62, вправа 4

3-4.

Французька мова

Свята і традиції. Введення ЛО у мовлення. Неозначено-особовий займенник on. Дієслово faire

Вивчити нові ЛО

Вивчити відмінювання дієслова faire

5.

Українська мова

Орфографічний словник. Орфограма

§21 (правила), вправи 224-227

6.

Фізкультура

Історія розвитку гімнастики

Читати

Вівторок

12.01

1.

Українська література

Леонід Глібов. «Химерний,

маленький…», «Що за птиця?».

С.130-133 (читати)

С. 132, 133, 134 (дати відповідь на питання)

2.

Математика

Степінь числа

п.20(вивчити правила), №559, №561.

3.

Природознавство

Способи зображення Землі

П. 26 читати, зошит стор. 44-45 завд. 1-4

4.

Історія

Минуле в пам᾽ятках історії.

§17, питання 1-3 з рубрики «Знаю нове» (с.97).

5.

Праця (д)

Оформлення виробу з аплікацією

§15, питання 1-4 (с.94).

6.

Праця (х)

Підготовка деталей виробу до оздоблення

§16-17(опрацювати).

Середа

13.01

1.

Українська мова

Орфографічна помилка

§21 (правила), вправи 228-232

2.

Математика

Степінь числа

П.20(повторити), №563(2),№565.

3.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.1, вивчити слова

4.

Англійська мова

Свята і традиції

 

5.

Зарубіжна література

Марк Твен. Повість «Пригоди Тома Сойєра»

Читати і переказувати

6.

Фізкультура

Комплекс ЗРВ на місці

20-30 вправ, зняти відео

7.

Основи здоров’я

Права дитини

§18, с.36-38 (у зошиті)

Четвер

14.01

1.

Природознавство

Способи зображення Землі

П. 26 Зошит стор. 45-46 завд. 5-7

2.

Математика

Площа. Площа прямокутника.

п.21(вивчити правила), №576, №578, №583(2).

3.

Українська мова

Вимова і правопис префіксів роз-, без-.

§23 (правила), вправи 251-256

4.

Українська література

Леонід Глібов. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?».

С.134-136 (читати)

С. 134, 135, 137 (дати відповідь на питання

5.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.2

Mel 5.2

6.

Мій Київ

Київська промисловість 19 та 20 ст.

С.70-74 (виписати у зошит, які заводи працюють у Києві зараз)

П’ятниця

15.01

1.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.2 повторення, с.122, вивчити правила

2.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.3, MEL 5.3

3.

Мистецтво

Вокальна музика

С.82-89 (творчий конспект)

4.

Математика

Площа. Площа прямокутника.

п.21(повторити правила); №587, №591.

5.

Українська мова

Спрощення в групах приголосних.

§24 (правила), вправи 258-260

6.

Фізкультура

Піднімання тулуба в сід

20 разів, зняти відео

Понеділок

18.01

1.

Зарубіжна література

Марк Твен. Повість «Пригоди Тома Сойєра»

Написати порівняльну харакеристику Тома і Гека.

2.

Інформатика

Текстовий редактор

С.117-122, впр.122

3-4.

Німецька мова

У лікаря.

С.67, вправа 5

3-4.

Французька мова

Свята і традиції. Традиції французького народу.

Лексико-граматичні вправи

р. 18-19 (читати і переказувати), р.18 (письмово)

5.

Українська мова

Спрощення в групах приголосних.

§21 (правила), вправи 261-265

6.

Фізкультура

Згинання та розгинання рук в упорі лежачі

Юнаки – 15 раз

Дівчата – 10 раз

Зняти на відео

Вівторок

19.01

1.

Українська література

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу.

С.139-140 (читати)

С. 140(дати відповідь на питання)

2.

Математика

Прямокутний паралелепіпед.

п. 22(вивчити правила), №609, № 610.

3.

Природознавство

Грунт, його значення . Утворення ґрунту.

П. 27 читати , зошит 46-47 завд.1-4

4.

Історія

Княжа Русь-Україна та козацька Україна в пам᾽ятках історії.

§18, питання 1-3 з рубрики «Знаю нове» (с.105).

5.

Праця (д)

Догляд за виробом із аплікацією

§16, питання 1-4 (с.97).

6.

Праця (х)

Види оздоблення виробів із фанери та ДВП

§21-23(опрацювати).

Середа

20.01

1.

Українська мова

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

§25 (правила), вправи 270-272

2.

Математика

Об`єм прямокутного паралелепіпеда, куба

П. 21(вивчити правила),№630, № 632

3.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.4, вивчити правила, с.122

4.

Англійська мова

Свята і традиції

MEL 5.4

5.

Зарубіжна література

Марк Твен. Повість «Пригоди Тома Сойєра»

Написати ланцюжок основних подій повісті.

6.

Фізкультура

Комплекс вправ на розвиток гнучкості

8 вправ, зняти відео

7.

Основи здоров’я

Обов’язки учня і громадянина

С.39-40 (у зошиті), написати про свої обов’язки в родині.

Четвер

21.01

1.

Природознавство

Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом.

П. 28 читати , зошит стор 47-48 завд. 5-7

2.

Математика

Об`єм прямокутного паралелепіпеда, куба.

п.23(повторити), №634, 636.

3.

Українська мова

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків

§25 (правила), вправи 273-278

4.

Українська література

«Три брати – Кий,

Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками…»,

С.140-143 (читати)

С. 140-141, 143(дати відповідь на питання)

5.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.5, MEL 5.5

6.

Мій Київ

Київ торговий

С.75-79. Тв.роботи «Найдавніші ярмарки Києва».

П’ятниця

22.01

1.

Англійська мова

Свята і традиції

Урок 5.6, вивчити вирази

2.

Англійська мова

Свята і традиції

MEL 5.6

3.

Мистецтво

Книжкова ілюстрація. Шрифти

Творче завдання

4.

Математика

Об`єм прямокутного паралелепіпеда, куба.

Виготовити макет прямокутного паралелепіпеда, або куба (за бажанням). Креативність заохочується.

5.

Українська мова

Основні випадки чергування у – в, і – й

§26 (правила), вправи 319-323

6.

Фізкультура

Нахил уперед з положення сидячи

5 разів, зняти на відео