Проєкт «Модель «здорової» школи: СТОП БУЛІНГ» на 2021-2026 роки

Мета проєкту:

· сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

· скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;

· організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;

· організовувати змістовне дозвілля й відпочинок для здобувачів освіти;

· головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

· налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію;

Шляхи реалізації проєкту

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

 

1

Поновлення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

2021-2022

Психолог школи

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

2021-2026

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

 Інформаційно-профілактичні заходи

 

1

Педагогічна рада «Модель здорової школи – загально-колежанський підхід до попередження та протидії насильства та булінгу»

Педагогічний колектив

Грудень

2021

Заступник директора

 з ВР

2

Засідання методичної комісії класних керівників на тему «Реалізація заходів безпеки щодо запобігання, виявлення і реагування на випадки боулінгу, надання допомоги учасникам конфліктної ситуації »

Методична вітальня класних керівників

2022

Заступник директора

 з ВР

3

Розробка пам’ятки «Формування позитивного клімату у класі»

Педагогіч-

ний колектив

2021

Заступник директора

 з ВР

4

Засідання методичної комісії класних керівників на тему

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами.

1 – 11

2023

Психолог школи

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

2021-2026

Директор школи

6

Круглий стіл «Залучення батьків до попередження і вирішення конфліктів, проявів булінгу»

Педагогіч-ний колектив

2023

Психолог школи

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогіч-ний колектив

2021-2026

Заступник директора

 з ВР

8

Он-лайн курс «Протидія шкільному насильству». ТОВ «Всеосвіта»

https://vseosvita.ua/course/protydiia-shkilnomu-nasylstvu-1.html

Педагогічний колектив

За потребою

Заступник директора

 з ВР

9

Он-лайн курс «Недискримінаційний підхід в навчанні». ГО «Студена» спільно зі студією онлайн-освіти EdEra https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-Studena+Inc+1/about

Педагогічний колектив

За потребою

Заступник директора

 з ВР

 Форм

ування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

 

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

2021-2026

Класоводи

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

2021-2026

Класні керівники та класоводи

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

2022-2026

Педагог-організатор

4

Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як подолати булінг, на думку колежан »

9-11

2021

Педагог-організатор

5

Відпрацювання теми особистої гідності під час вивчення літератури, історії тощо

1-11

2021-2026

Класоводи,

 учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

10-14 грудня

Класні керівники та класоводи, учитель правознавства, практичний психолог школи

7

Реалізація колежанського проекту  «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-11

2024

Класні керівники та класоводи, учителі-предметники

8

Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування

5 – 11

2021-2026

Педагог-організатор

 Психологічний супровід

 

1

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

2022

Психолог

2

Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час

1-11

2021-2026

Психолог

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

2021-2026

Психолог

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

2021-2026

Психолог

Робота з батьками

 

1

Тематичні батьківські бесіди «Булінг, кібербулінг: як виявити та протидіяти»

1-11

2023

Класні керівники та класоводи

2

Проведення консультацій з питань взаємин батьків з дітьми

1-11

2021-2026

Психолог

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

2021-2026

Психолог

Вчителі інформатики

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

2021-2026

Заступники директора

 з ВР

5.

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти.

1-11

2021

Класні керівники та класоводи

Очікувані результати:

· активізація системи виховної та профілактичної роботи в закладі;

· допомога здобувачам освіти та їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

· навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

· профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

· створення безпечного толерантного середовища;