Ми прозорі 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізованої школи № 272) на 2019-2020 навчальний рік

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Українського колежу

ім. В.О.Сухомлинського

м. Києва

(спеціалізованої школи № 272)

на 2019-2020 навчальний рік

Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 01від 29.08.2019 р.)


Пояснювальна записка

Тип навчального закладу, прогнозована кількість класів та учнів

Український колеж ім. В.О.Сухомлинського м. Києва (спеціалізована школа № 272 ) – це спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов, у якій прогнозовано у 38 класах навчатиметься 1063 учні. Серед них у           1-9-х класах – 938 учнів, в 10-11-х – 125 учнів.

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу

Освітня програма Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського на 2019-2020 навчальний рік складена на виконання Закону України «Про освіту».

Вона враховує вимоги Концепції загальної середньої освіти та концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст.15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018, Державного стандарту початкової загальної освіти (2-4 класи), затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 20.04.2011 № 462, базової і повної середньої освіти (5-11 класи), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392,Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63, складена на основі Типової освітньої програми закладів загальної освіти           II ступеня (наказ МОН від 20.04.2018 № 405, наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.06.2015             № 235 «Про впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в навчальних закладах району».

При цьому використані варіанти:

№ додатку робочого навчального плану

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1-А, 1-Б,

1-В, 1-Г,

2-А, 2-Б,

2-В,2-Г

з українською мовою навчання

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. (затверджено рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018р.)

№ 2

3-А, 3-Б

4-А,4-Б

з українською мовою навчання, з поглибленим вивчення англійської мови, що працюють за науково-педагогічним проектом

«Інтелект України»

Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-го ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319), додаток № 1.

№ 3

3-В, 3-Г,

4-В, 4-Г

з українською мовою навчання,

з поглибленим вивченням іноземної мови

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. №407), додаток 4.

№ 4

5-А, 5-Б,

6-А, 6-Б, 7-А

8-А

з українською мовою навчання, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го ступеня, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (наказ МОН України від 02.11.2016 № 1319 ), додаток № 2.

№ 5

5-В, 5-Г

з українською мовою навчання,

з поглибленим вивченням іноземної мови

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го ступеня, затвердженими наказом МОН, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664 зі змінами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014   № 1465, додаток №3.

6-В,

7-Б,7-В,

7-Г,8-Б,8-В, 8-Г, 9-А, 9-Б,

9-В

з українською мовою навчання

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го ступеня, затвердженими наказом МОН, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 у редакції наказу Міністерства освіти і   науки України від 29.05.2014 № 664 зі змінами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465, додаток №10.

№ 6

10-А,

10-Б

з українською мовою навчання

/профільні предмети: українська мова, англійська мова/

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ   МОН України від 20.04.2018 № 408) Таблиці 2 і 3

№ 7

11-А,

11-Б

з українською мовою навчання

/профільні предмети: українська мова, англійська мова/

Типова освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ   МОН України від 20.04.2018 № 408) Таблиці 2 і 3

Варіативна складова містить вибірково-обов’язкові предмети. Цей резерв часу перебуває в розпорядженні Ради колежу і реалізується для задоволення потреб учнів в організації загально розвиваючих занять, посилення окремих предметів, введення нових курсів, поглибленого вивчення предметів.

Інформація

про реалізацію варіативної складової навчального плану

         За рахунок годин варіативної складової заплановано вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість годин на тиждень

5-В, 5-Г

Мій Київ

1 год

10-А, 10-Б

Математика

1 год

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення таких предметів:

Клас

Предмет

Кількість годин

на тиждень

2-А, 2-Б,

2-В, 2-Г

Українська мова

1 год

3-В, 3-Г

Математика

1 год

1-А, 1-Б,

1-В, 1-Г

Англійська мова

1 год

3-В,3-Г,

4-В, 4-Г

Музичне

мистецтво

0,5 год

3-В,3-Г,

4-В, 4-Г

Образотворче мистецтво

0,5 год

5-В, 5-Г

Українська мова

4 год

6-В

Українська мова

4 год

7-Б, 7-В, 7-Г

Українська мова

3,5 год

8-Б, 8-В, 8-Г

Українська мова

3,5 год

9-Б, 9-В

Українська мова

3 год

5-А, 5-Б, 8-А

Математика

1 год

7-Б,7-В,7-Г

8-Б,8-В

Англійська мова

(перша іноземна)

2 год

9-А,9-Б,9-В

Англійська мова (перша іноземна)

1 год

         За рахунок додаткових годин на профільні предмети збільшено години:

Клас

Предмет

Кількість годин

на тиждень

10-А, 10-Б

Українська мова

4 год

Англійська мова

5 год

Історія України

2 год

Математика

4,5 год


11-А, 11-Б

Українська мова

4 год

Англійська мова

5 год

Історія України

2, год

Математика

5 год

 

 

Пояснювальна записка

до типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

У 2011 році Український колеж ім..В.О.Сухомлинського було включено до переліку базових навчальних закладів для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (наказ МОН України від 14.07.2011 №790 «про розширення бази для експериментального впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України»).

Типові навчальні плани для 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», розроблено відповідно до Закону України «Про загально середню освіту», «Про затвердження Типових планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. №664.

Типові навчальні плани містять інваріативну складову,сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» , посилену за рахунок варіативної складової.

Також години варіативної складової використано для запровадження навчальних предметів «Навчаймося разом» (1-6 класи), «Еврика» (2-9 класи).

Характерною особливістю проекту є те, що 5-9 класи мають навчатися в режимі школи повного дня. Кількість часу для додаткового опрацювання не перевищує показники, визначені ДсанПіН 5.5.2.008-01.

З метою реалізації цілей і завдань Проекту до навчального плану 5-9класів уведено інтегрований курс «Трудове навчання. Технічна творчість», а також навчальні курси «Друга іноземна мова» (за рішенням навчального закладу), «Креслення», «Комп’ютерна графіка» та «Основи само менеджменту». З метою формування громадянської свідомості, патріотизму введено наскрізний курс «Суспільствознавство» в 5-9 класах.

Вивчення навчальних предметів, що входять до навчального плану за проектом «Інтелект України», здійснюється за навчальними програмами, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2016 №1319 (додатки №№1-2) та відповідно до наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10 червня 2015 № 235 «Про впровадження в практику роботи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в навчальних закладах району».

З метою створення сприятливих умов для підготовки учнів до ДПА з математики у формі зовнішнього незалежного оцінювання та відповідно до Порядку проведення ДПА затвердженого наказом МОН України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979 вносяться зміни у додаток 3 до наказу МОН України «Про проведення всеукраїнського експерименту за тамою «Реалізація компетентнісного підходу в науково педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» виклавши позицію математикам у новій редакції, а саме: 5А, 5Б, 8А за рахунок другої іноземної мови (французька/німецька) збільшується кількість годин математики (6год).

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки м. Києва від 12.04.2005.№119 «про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах інтегрованого курсу «Мій Київ», у 5-В та 5-Г класах запроваджено вивчення цього курсу.

Типові освітні програми, за якими розроблено освітню програму закладу освіти

Класи

Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

5-6

Додаток №3 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)

7-9

Додаток №10 Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня з українською мовою навчання і вивчення двох іноземних мов (наказ МОН України від 20.04.2018 № 408)

Пояснювальна записка

Типова освітня програма для 10-11-х класів колежу на 2019-2020 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти». Вона окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.