30 років експериментальної діяльності

Робота педагогічного колективу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського спрямована на дослідження формотворчих світоглядних факторів, ціннісних моральних орієнтацій у традиційній українській культурі, на сприяння у формуванні цілісного християнського світогляду колежан. Колеж відкрито 31.08.1988 р. як експериментальну школу-лабораторію НПУ ім. М. Драгоманова. Навчання у колежі здійснюється за експериментальними програмами: 1989 р. – «Створення умов для самореалізації особистості учня та вчителя»; 1998 р. – «Особистісно орієнтоване навчання та виховання»; 2002 р. – «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу в умовах навчального закладу нового типу»; з 2009 р. – «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу»; з 2011 р. – створення класу, який працює за експериментальною програмою «Інтелект України». З 1991 року уроки у Школі радості, побудованій за ідеями Василя Олександровича Сухомлинського, мають незвичайну структуру: це різновид парного уроку, коли заняття складається із трьох тридцятихвилинок, між якими – перерва у п’ять-десять хвилин. Основою впровадження системи «3 по 30» стала турбота про фізичне, моральне та духовне здоров’я дітей, , розвиток учнівського інтелекту, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження педагогіки співробітництва та діяльнісної педагогіки. Проте найважливіше усвідомити те, що навчання не може існувати без виховання. Саме на нього слід переорієнтовувати акценти – на естетичне, етичне, духовне виховання. Це забезпечується виконанням програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу», якою передбачено відпрацювання «Структурно-змістової моделі школи духовного зростання», що обумовлює становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі цінностей 1000-літньої культури українського народу. Визначено критерії та показники рівня сформованості особистісного розвитку колежан, а саме: - знання історії та культури українського народу (показники: володіння державною українською мовою, знання народних звичаїв, традицій, обрядів, кращих творів національного мистецтва); - усвідомлення себе спадкоємцями традиційних духовних цінностей, (показники: ідентифікація себе як частини українського народу); - вміння зберігати й примножувати пам’ятки духовної та матеріальної культури нації (показники: пропаганда необхідності зберігати духовну спадщину українського народу, запобігання псуванню і знищенню культурних цінностей народу та сприяння їх відродженню, використання знань духовної культури у повсякденному житті). Для реалізації цих завдань у колежі діють лабораторії: - Духовно-морального зростання особистості; - Музейної педагогіки; - Інформаційної культури та інтерактивних технологій; - Здоров’язберігаючих технологій; - Впровадження інноваційних проектів. Формуванню філософського світогляду учнів як духовно зростаючих особистостей сприяє діяльність в навчальному закладі таких центрів виховної роботи, як Музей В.О. Сухомлинського, Світлиці Д.О.Луценка та В.С.Швеця, Зимовий сад, Духовно-естетичний центр «Суцвіття», Інформаційно-комунікаційний центр. Робота центрів спрямована на: - формування духовності особистості через відродження народних традицій та народних ремесел, організацію фольклорних дійств, родинних свят, зустрічей з відомими людьми; - популяризацію народної творчості (виставки народної творчості та трипільської культури, конкурси народної пісні); - сприяння потребі пізнавати світ, саморозвиватися, творити власними руками; - цікаву гурткову роботу: гончарне мистецтво, лозоплетіння, вишивання, орігамі, ліплення, анімація з піску, виготовленя ляльок-мотанок, флористика. З метою ознайомлення з культурою та звичаями українського народу у колежі є традиційними тижні народної творчості, народних ігор, вернісажі фольклористики. Значних результатів досягли учні у ході проектно-пошукової роботи за темами: «Шанування колежанських традицій – основа формування поваги до народних традицій», «Народна педагогіка в сучасній школі», «Дивосвіт писанкарства», «Новорічні традиції в різних країнах світу», «Трави в традиційній народній медицині», «Українці, якими пишається світ», «Історія мого роду». Заключним етапом проектно-пошукової діяльності у 2011-2012 н.р. стала учнівська науково-практична конференція «Славетні родини України», за участю Суспільної служби України та Канади, громадської організації «Жінки в науці». Увагу педагогічного колективу зосереджено також і на формуванні в учнів інформаційної культури, вдосконаленні та впровадженні в навчально-виховний процес уроків інноваційного типу (інтернет-урок, медіа-урок, урок у режимі on-line тощо); створенні та поповненні медіатеки колежу; підготовці вчителів-предметників до застосування інтерактивних технологій у життєдіяльності колежу (майстер-класи, тренінги, семінари-практикуми тощо). Апробація нових технологій навчання ( електронний засіб для читання «Pocketbook») розширила поле для творчості як вчителів так і учнів, активізувала інноваційну діяльність педколективу спрямовану на використання найсучасніших технічних засобів. В Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського створена атмосфера творчості, відповідальності за результати праці, толерантності, щирої поваги до традицій українського народу, суспільних моральних цінностей та унікальності особистості. Ефективний розвиток учнів забезпечується завдяки використанню нових оригінальних технологій навчання та прагненню плекання вільної, конкурентоспроможної Я-особистості, що вміє думати, аналізувати, відповідати за власний вибір.