1-А

Понеділок

11 січня

Предмет

Тема уроку

Для опрацювання

1.

Я досліджую світ

Як називається наша Батьківщина?

 

2.

Математика

Десяток.

 

3.

Англійська мова/читання

Назвати 5 диких тварин CBp.42/WBp.42/

Робота з дитячою книжкою «Загадки на згадку» Повторення вивченого за I семестр

 

4.

Читання/англійська мова

Робота з дитячою книжкою «Загадки на згадку» Повторення вивченого за I семестр/Назвати 5 диких тварин CBp.42/WBp.42

Робота з дитячою книжкою «Загадки на згадку».

 

5.

Фізкультура

БЖ. Правила поведінки під час ігр. Рухливі ігри.

 

Вівторок
12 січня

1.

Англійська мова/читання

Запитувати: What are they? The’re… CB p.42/WBp.43/

Славніґазди. Звуки [ґ], буква Ґ,ґ

 

2.

Читання/англійська мова

Славніґазди. Звуки [ґ], буква Ґ,ґ/Запитувати: Whatarethey? The’re… CB p.42/WBp.43.

 

3.

Математика

Числа 11–15. Утворення чисел, запис чисел, читання. Задача на знаходження решти. Відтворення малюнка.

 

4.

Письмо

Повторення написання літер. Закріплення умінь поєднувати букви, писати з ними слова і речення. Списування з друкованого шрифту.

 

5.

Дизайн і технології

Робота з пластиліном «Розумна сова»

 

Середа
13 січня

1.

Я досліджую світ

Які державні символи України?

 

2.

Математика

Числа 16–20. Утворення чисел, запис чисел, читання чисел. Задача на знаходження решти. Рух по вказаному маршруту.

 

3.

Фізкультура

БЖ. Тримання м'яча, рухливіігри.

 

4.

Образотворче мистецтво

   

5.

Письмо

Письмо малої букви ґ, відпрацювання різних видів поєднань даної літери з іншими. Тлумачення і записслів. Інтонування і списування речення.

 

Четвер
14 січня

1.

Англійська мова/читання

Розпвзнавати та писати літеру PpCBp.44/WBp.44/

Дбайливаґава. Закріплення звукового значеннябуквиҐ,ґ, читання з нею

 

2.

Читання/англійська мова

Дбайливаґава. Закріплення звукового значеннябуквиҐ,ґ, читання з нею/ Розпвзнавати та писати літеру PpCBp.44/WBp.44

 

3.

Письмо

Письмо великоїбуквиҐ, складівіз нею. Записречень. Уточненнязначенняфразеологізмівпроґавити,ґавловити.

 

4.

Фізкультура

БЖ. Передаванням'яча один одному.

 

П’ятниця
15 січня

1.

Я досліджую світ

Чим славиться столиця України?

 

2.

Математика

Десятковий склад числа. Аналіз задачі, схеми. Відтворення малюнка.

 

3.

Письмо

РЗМВчимосяскладатиребуси. Письмо малоїбуквик, складів і слівіз нею. Опрацюваннясловникового слова лелека. Записречення, поясненнявикористання тире в ньому.

 

4.

Музичне мистецтво

   

Понеділок
18 січня

1.

Я досліджую світ

Коли виникла наша держава?

 

2.

Математика

Наступне і попереднє числа. Складання задачі за малюнком. Розпізнавання фігур.

 

3.

Англійська мова/читання

Numbers 13,14 CBp.42/WBp.45/ Крокодилів урок. Звуки [к], [к’], буква К,к

 

4.

Читання/англійська мова

Крокодилів урок.Звуки [к], [к’], буква К,к./

Numbers 13,14 CB p.42/WB p.45

 

5.

Фізкультура

БЖ. Передаванням'яча у колоні, над головою.

 

Вівторок
19 січня

1.

Англійська мова/читання

Розпізнавати та писати Qq, RrCBp,46/WBp.46/

Українськікозаки.ЗакріпленнязвуковихзначеньбуквиК,к, читання з нею .

 

2.

Читання/англійська мова

Українськікозаки.ЗакріпленнязвуковихзначеньбуквиК,к, читання з нею/ Розпізнавати та писати Qq, RrCBp,46/WBp.46.

 

3.

Математика

Порівняння чисел. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізка заданої довжини.

 

4.

Письмо

Письмо великоїбуквиК, складів і слівіз нею. Списуванняприслів’я з друкованого шрифту.

 

5.

Дизайн і технології

Робота з пластиліном «Смачна груша»

 

Середа
20 січня

1.

Я досліджую світ

Які пам’ятки культури прикрашають Україну?

 

2.

Математика

Порівняння чисел. Задача на різницеве порівняння. Складання нерівностей.

 

3.

Фізкультура

БЖ. Передавання у колі, в колонім'яча.

 

4.

Образотворче мистецтво

   

5.

Письмо

Письмо малоїбуквиг, відпрацюванняпоєднань з іншими буквами. Складання і записслівізподанихлітер. Опрацюваннясловниковихслівгумка,загадка. Списуванняречення.

 

Четвер
21 січня

1.

Англійська мова/читання

Story time “they are tigers” CB p.47/ WB p.47/

Весна-красна. Звуки [г], [г’], буква Г,г.

 

2.

Читання/англійська мова

Весна-красна.Звуки [г], [г’], букваГ,г/ Story time “they are tigers” CB p.47/ WB p.47.

 

3.

Письмо

Письмо великоїбуквиГ, складів і слівіз нею. Повторення правила написання з великоїлітериімен людей і назви гори. Опрацюваннясловникового слова подруги.

 

4.

Фізкультура

БЖ. Передавання у колі, в колоні м'яча.

 

П’ятниця
22 січня

1.

Я досліджую світ

Ким славетна Україна?

 

2.

Математика

Додавання виду 10 + 4. Складання задач за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.

 

3.

Читання

Гроза погримувала грізно. ЗакріпленнязвуковихзначеньбуквиГ,г, читання з нею.

 

4.

Музичне мистецтво