Програма мультипрофіль

Програма експериментально-дослідної роботи за темою:

«Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ»

на 2017-2022 р.р.  

І. Організаційний блок 

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін

виконання

 

Створити ініціативну творчу групу з розробки та реалізації програми дослідно-експериментальної роботи в Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського  (спеціалізована школа № 272) Дніпровського району міста Києва».

Директор колежу, науковий керівник, заст.дир.з НВР, психолог.

2017р.

 

Залучити до експериментально-дослідної роботи науковців ВНЗ, методистів та спеціалістів районного Управління освіти.

Директор,

науковий керівник

2017 р.

 

Затвердити програму дослідно-експериментальної роботи  «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

Директор, науковий керівник

2017 р.,

серпень

 

Розробити та затвердити календарний план експериментально-дослідної роботи.

Директор, науковий керівник, заст.дир.з НВР, психолог.

2017 р.

 

Призначити класних керівників мультипрофільних класів.

Директор

Щорічно до 30 серпня

 

Здійснити розстановку педагогічних кадрів в мультипрофільних класах.

Директор  

Травень-серпень 2017-2022

 

Здійснити укомплектування динамічних учнівських груп.

Директор ,  заст. дир. з НВР, класні керівники, психолог

Травень-серпень 2017-2022 р.р.

 

Провести збори колективу колежу, батьківської громадськості з метою аналізу та корекції дослідно-експериментальної роботи.

Директор, заст. з НВР, психолог

2017 -2022 р.р.

 

Організація роботи педагогічної майстерні для вчителів, які працюють в динамічних учнівських групах.

Директор,

 заст. з НВР

Постійно

 

Забезпечення системи контролю та корекції дослідно-експериментальної роботи.

Директор, науковий керівник

Постійно

 

Створення умов для самопідготовки учнів мультипрофільних класів.

Директор,

заст.дир.з НВР та АГЧ

Постійно

 

Обладнати кабінети профільного (поглибленого) навчання засобами для проведення онлайн-конференцій (вебінарів).

Директор,

заст.дир.з АГЧ

2017 р.

 

Розробити систему психологічного супроводу мультипрофільного навчання.

Директор,науковий керівник, психолог

2017 р.

 

Впровадження ефективних підходів до системи роботи з професійної орієнтації старшокласників.

Директор,

заст.дир.з НВР,

класні керівники.

Постійно

 

Організувати систему допрофільної підготовки до мультипрофільного навчання.

Директор,

заст.дир.з НВР

2017 р.

 

Впровадження нових підходів управлінської діяльності закладом з урахуванням мультипрофільної системи навчання учнів старших класів.

Директор

2017 р.

 

Підведення підсумків експериментально-дослідної роботи .

Директор,науковий керівник

2021-2022 р.р.

ІІ. Науково-методичний блок

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконання

1.

Визначення мети, завдань, методів роботи за темою «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

Науковий керівник,

 директор

2017 р.

2.

Корегування системи управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням здійснення дослідно-експериментальної роботи

Директор, заст. дир. з НВР, науковий керівник.

2017-2022  рр.

3.

Забезпечення інформованості та навчання педагогічного колективу щодо сучасних педагогічних технологій та засобів навчання.

Директор, заст. дир. з НВР, ініціативна група

Постійно

4.

Організація педагогічних студій, семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників.

Директор, заст. дир. з НВР, психолог, науковий керівник

Постійно

5.

Створення системи підготовки вчителів  до викладання в динамічних учнівських групах.

Директор.,

заст. дир. з НВР.

2017 р.

6.

Розробка рекомендацій щодо проведення уроків в динамічних учнівських групах.

Директор, заст.дир.з НВР, творча група.

2017-2018

7.

Визначення ефективності навчальних програм в системі мультипрофільного навчання.

Директор, науковий керівник, заст.дир.з НВР

Постійно

8.

Визначення ефективності форми та змісту психолого-педагогічної діагностики  в системі допрофільної підготовки учнів.

Заст.дир.з НВР, психолог, творча група

Постійно

9.

Організація обміну досвідом роботи мультипрофільних класів з навчальними закладами Києва та України.

Директор

2017-2022

ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконання

1.

Проведення вхідного комплексного моніторингу рівня готовності старшокласників до самореалізації.

Директор, психолог.

2017 р.

2.

Проведення вхідного моніторингу якості знань учнів з предметів поглибленого вивчення.

Заст.дир.з НВР

2017-2021

(на початку навчального року)

3.

Проведення вихідного моніторингу якості знань учнів з предметів поглибленого вивчення.

Заст.дир.з НВР.

2018-2022

(в кінці кожного семестру)

4.

Оцінка здоров`язбережувального потенціалу системи мультипрофільного навчання.

Медсестра, психолог, класні керівники

2018-2022

5.

Аналіз міграційних процесів учнів у динамічних групах.

Заст.дир.з НВР, психолог, класні керівники.

2017-2022

6.

Вивчення думки учнів та громадської  щодо доцільності впровадження педагогічного експерименту.

Директор, психолог, класні керівники.

2017-2022

7.

Аналіз системи роботи з допрофільної підготовки.

Директор, науковий керівник,заст.дир.з.НВР

2017-2022

8.

Вивчення системи роботи класних керівників у мультипрофільних класах.

Заст.дир. з НВР, психолог.

2017-2022

9.

Проведення контрольних зрізів з метою аналізу опанування навчальним матеріалом стандартного рівня освіти в  усіх динамічних групах.

Заст.дир. з НВР

2018-2022

(в кінці навчального року)

Програма ІІІ етапу Розвиток

ПРОГРАМА ІІІ (формувального) етапу

дослідно-експериментальної роботи дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення» на базі Українського колежу

ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізованої школи № 272) міста Києва

на 2017-2019 н.р.

№ з\п

Зміст роботи

Строк виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1

Організовувати самоосвітню роботу вчителів за проблемою експерименту

Постійно

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів

Керівники лабораторій

2

Провести педагогічні, науково-методичні ради за проблемою експерименту

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Впровадження та реалізація рішень та рекомендацій педагогічних рад

Директор, заступники директора

3

Впровадити організаційно-педагогічні умови для розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення

Вересень 2017 р. –травень 2018 р.

Впровадження  умов для розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

4

Забезпечити умови для використання педагогічним колективом нових інформаційних технологій

Постійно

Підвищення рівня інформаційної культури

Керівники лабораторій

5

Піднести на більш високий рівень моральне та інтелектуальне, національно-патріотичне, громадянське виховання учнів

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Підвищення рівня духовно-моральних цінностей колежан

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

6

Розробити ефективні педагогічні технології та реалізувати системні практичні заходи

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Поповнення методичної бази дослідження

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

7

Організувати діяльнісно-практичні, групові, інтегративні, наочні, інформаційно-масові, діалогічні, індивідуальні форми навчання та виховання, що створюють сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу особистості

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Система індивідуальної, групової, проектної, творчої діяльності

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

8

Створити портфоліо обдарованих дітей

Вересень 2018 р. - травень 2019 р.

Портфоліо обдарованих дітей

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

9

Активізувати підготовку колежан до предметних олімпіад, творчих конкурсів із високим рівнем мотивації, емоційності, зацікавленості, що підвищують культуру педагогічної взаємодії

Постійно

Забезпечення інтенсивного пізнавального, інтелектуального, етико-естетичного розвитку дітей

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

10

Організовувати позакласні заходи для розвитку духовно-морального та інтелектуально-культурного потенціалу учнів

Жовтень 2017 р. – травень 2019 р.

Сприятливий морально-психологічний мікроклімат у класних колективах

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

11

Забезпечувати сприятливі умови для ранньої професійної орієнтації та професійного самовизначення колежан

Постійно

Раннє професійне самовизначення колежан

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

12

Забезпечувати сприятливі умови для творчого розвитку та професійного зростання  вчителів.

Постійно

Розвиток професійної компетентності вчителя

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

13

Відпрацювати механізм комплексної педагогічної взаємодії в моделі–тріаді: учні–учителі–батьки

Жовтень 2017 р. – квітень 2019 р.

Рекомендації щодо участі батьків у навчально-виховному процесі

Директор, заступники директора

14

Провести тематичні загальношкільні батьківські збори, лекторії та індивідуальні зустрічі із батьками та членами педагогічного колективу

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Впровадження та реалізація рішень батьківських зборів

Директор, заступники директора

15

Популяризувати результати дослідницько-експериментальної роботи серед інших навчальних закладів м. Києва, України та світу, у фаховій пресі, ЗМІ, Інтернет-ресурсах тощо

Постійно

Поширення досвіду роботи

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

16

Підготувати звіт про підсумки ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

Вересень 2019 р.

Звіт, додатки (науково-методичне та програмне забезпечення)

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

Дослідно-експериментальна робота за темою «Розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховної процесу на засадах педагогіки добротворення» на базі Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського (спеціалізована школа ліцейного типу №272) міста Києва

Актуальність теми дослідження. Оновлення й реформування суспільства завжди глибоко впливають на перебудову світогляду людей, їхнє духовне життя загалом. Докорінні зміни, які відбуваються в українському суспільстві, визначають комплекс вимог до результатів і якості педагогічної діяльності. У сучасному світі інноваційне перетворення відчутне майже в усіх сферах, зокрема для розвитку України – це  період зміцнення державності, становлення системи освіти, національної само ідентифікації та  самовизначення. В. Кремень, президент НАПН України, наголошує на тому, що «успіх наукових технологій залежить від інтелектуального потенціалу нації, рівня розвитку кожної  особистості».

Проблема формування творчої особистості,  пошук ефективних засобів розкриття творчого потенціалу кожної людини належить до універсальних наукових проблем міждисциплінарного рівня та набуває особливої актуальності на сучасному інноваційному етапі суспільного розвитку. Творчість, інновації, креативна діяльність виступають як невід’ємні характеристики творчої особистості, формування якої є сьогодні стратегічною метою освіти.

Формування особистості учня, розвиток творчого потенціалу дитини – одне з найважливіших завдань сучасної школи. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад має створювати сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу особистості, а вчитель – допомагати  реалізуватися талантам і здібностям учня. Так, відомий український філософ Г. Сковорода головним завданням вчителя та вихователя визначав обережну допомогу учню, людині у виявленні своїх талантів, схильностей і здібностей, створення найсприятливіших умов для повного їх розкриття, відповідно до самої природи людини: «Клубок сам собою покотиться з гори – прийми тільки камінь з його дороги. Яблуні не вчи, як яблука родити, бо вже сама природа її навчила, а ти тільки вбережи від свиней, очисть гусінь».

Навчаючись у школі, дитина має усвідомити, що необхідно постійно самовдосконалюватися, застосовуючи набуті знання для засвоєння нових. Саме потенціал творчого розвитку забезпечує компетентності людини творчої (здатної до життєтворчості, рефлексії, культури самовиявлення, спроможності обробляти й аналізувати інформацію), людини соціальної (здатної до активної комунікації, вирішення соціальних проблем, самореалізації, соціальної адаптованості), людини, що сприймає знання як цінність, має пізнавальну активність громадянської позиції, дбайливо ставиться до свого здоров’я і здоров’я інших як до найвищої цінності. 

Розвиток творчого потенціалу особистості зумовлює становлення професійних навичок. Під час навчання у школі у неї формуються також ключові життєві цінності й орієнтири, бачення майбутнього, зокрема професійного, визначення місця в суспільстві.

Важливою проблемою сучасної школи є вдосконалення  виховного процесу, його мети та завдань. Складні соціальні проблеми ведуть до розуміння необхідності зміцнення родини та повернення до сімейних та загальнолюдських моральних цінностей.  Особливо гостро стоїть питання необхідності захисту рідної держави, що вимагає виховання таких якостей особистості у школярів, як: патріотизм, бажання жити і працювати на благо Батьківщини. Окрім цього, у виховному процесі необхідно надавати увагу формуванню колективізму, взаємодопомоги, відчуття обов'язку, відповідальності, працьовитості, дисциплінованості. 

Відповідно до нових вимог часу змінюються мета і завдання не лише закладу  загалом, а й педагогічного колективу зокрема. Сучасний учень активно застосовує інформаційні технології, фактично живе в Інтернеті, має активну громадянську позицію. Це вимагає від педагога розвитку професійної компетентності, зокрема  в сучасних технологіях навчання й виховання, що дає змогу йому бути як високопрофесійним фахівцем, так і яскравою та цікавою особистістю.
З огляду на це завдання сучасного вчителя є дуже складними та комплексними: по-перше, йому необхідно зберегти, осучаснити та впровадити в життя найкращі педагогічні  традиції, по-друге, впроваджувати та розвивати нові  принципи і технології навчання й виховання.  Окремим завданням є управління процесами творчого пошуку, що передбачає: створення ситуацій, які сприяють творчій активності та спрямованості учня, розвитку його асоціативного мислення, здатності розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші творчі завдання.

Залишається актуальним питання мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. Процес навчання залучення учня до активної пошукової діяльності,  тому завданням сучасного загальноосвітнього навчального закладу є формування особистості учня як активного суб'єкта навчально-виховного процесу.  

Учитель має бути також безумовним взірцем для наслідування, власним прикладом утверджувати  повагу  до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня.

Проблема результативності педагогічного процесу може бути вирішена лише за умови забезпечення  розвитку творчого потенціалу й професійної майстерності кожного педагога. Актуальність дослідження зумовлена й тим, що загальний рівень професійного педагогічного потенціалу останнім часом має тенденцію до зниження, що в свою чергу негативно впливає на протікання  навчально-виховного процесу.

Мета дослідження – створення сприятливих організаційно-педагогічних умов для стимулювання творчого самовдосконалення, саморозвитку та самореалізації суб’єктів навчально-виховного процесу, піднесення на новий рівень національно-патріотичного, громадянського, морального та інтелектуального виховання  учнів, підвищення педагогічної майстерності, творчості та професійного зростання вчителів на засадах педагогіки добротворення.

Об'єкт експериментальної роботи – організація навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення.
Предмет експериментальної діяльності – організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення.
  
Визначена мета і сформульована гіпотеза обґрунтовують завдання екмсперименту:
1. Вивчити стан досліджуваної проблеми  в педагогічній теорії та практиці.
2. З’ясувати сутність і зміст базових понять дослідження  «розвиток творчого потенціалу особистості», «суб’єкти навчально-виховного процесу», «педагогіка добротворення».
3. Розробити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні розвитку творчого потенціалу особистості на засадах педагогіки добротворення.
4. Проаналізувати готовність педагогів до розвитку творчого потенціалу учнів.
5. Створити сприятливі організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах  педагогіки добротворення.
6. Експериментально перевірити ефективність організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах  педагогіки з метою впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів України.

Теоретико-методологічну основу експерименту складають: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012−2021 роки, Концепція загальної середньої освіти, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад; положення, що ґрунтуються на психологічній   теорії   творчої   особистості та  її  розвитку  (І. Бех, Р. Грановська, В. М’ясищев, Я. Пономарьов), працы вітчизняних та зарубіжних учених із проблем технологізації освітнього процесу (А.Бондар, А. Горальський, А. Маслоу, Г. Сазоненко); ідеї інтерактивного навчання (О. Пєхота, О. Пометун, Л. Пироженко), проектної технології ( К. Баханов,   В. Гузєєв, І. Єрмаков), особистісно орієнтованого навчання (О.Савченко, С.Подмазін), теорії та методології педагогічної інноватики (І. Гавриш, І. Дичківська, О. Киричук, С. Кириленко, С. Клепко, В. Кремень, В. Кушнір, Н. Лосєва,  В. Лутай, С. Мартиненко,  Г. Нестеренко, О. Остапчук, В. Сластьонін, А. Хуторський); теорії та методології інноваційного менеджменту (Л. Даниленко, Ю. Завалевський, Г. Єльникова, Н. Клокар, Н. Лавриченко, В. Маслов, В. Олійник, О. Остапчук, Є. Павлютенко, Н. Протасова).

Основний метод дослідження – комплексний експеримент.
Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься: методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; комплексним використанням теоретичних і емпіричних методів, відповідних об’єкту і предмету дослідження; об’єктивністю критеріїв, показників оцінки кількісних та якісних результатів педагогічного експерименту; застосуванням методів математичної статистики для оброблення експериментальних даних; результатами практичного впровадження основних теоретичних положень наукового дослідження у систему навчально-виховної діяльності Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського.
База експерименту: Український колеж ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізована школа ліцейного типу №272) Дніпровського р-ну м. Києва
 
Очікувані результати:
- підвищення рівня професійної компетентності кожного вчителя і педагогічного колективу загалом;
- упровадження інноваційних технологій, інтегрування їх у зміст навчальних предметів і спецкурсів, які задовольняють  потреби творчого розвитку особистості; 
- сприяння діяльності краєзнавчих, духовно-культурологічних та інформаційно-культурних дитячих і юнацьких організацій;
- виховання свідомої та відповідальної особистості, здатної жити і творити у сучасному демократичному суспільстві;
- створення сприятливих умов для глибшого пізнання учнями себе, розвитку вміння здійснювати рефлексію власної діяльності;
- розкриття та творча реалізація потенційних можливостей суб’єктів навчально-виховного процесу;
- налагодження міжпредметних  інтеграційних зв’язків; 
- психолого-педагогічна готовність учителів, що характеризується високим динамізмом, швидкою зміною знань, інформації, технологій ;
- встановлення злагодженої системи виховних впливів на формування і розвиток особистості; 
- удосконалення сімейного і родинного виховання як складової становлення творчої особистості,  розвитку її потенціалу та інформаційної культури ;
- плідна співпраця школи з батьківською громадою;
- відповідний рівень кадрового і навчально-методичного забезпечення. 
 

Про проект «Інтелект України»

У ПОШУКАХ ДИВА

Про проект «Інтелект України» в Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського, за яким працюємо з 2011 року. Вчителями-експериментаторами є Ю.Л. Буденкевич та Л.І. Лаптєва.

 Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці. Також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо.

Програма розроблялася в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відеоматеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Приміром, на уроці читання діти вивчали оповідання про соловейка, а вже на уроці "Я і Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього птаха, спосіб життя, проглядають відеофрагмент з соловейком, чують його спів.

У навчанні академічно обдарованих учнів початкової школи найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

 • модель прискорення (дозволяє врахувати потреби та можливості певної категорії дітей, які вирізняються прискореним темпом розвитку);
 • модель поглиблення (передбачається поглиблене вивчення обдарованими учнями певних навчальних дисциплін);
 • модель збагачення (орієнтована на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами , дисциплінами);
 • модель проблематизації (передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють  формуванню в учнів творчого підходу).

Експериментальні навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи розроблено відповідно   до наказів МОН України й  оновленого Державного стандарту та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення навчальних предметів «Навчаємося разом»,   «Еврика» здійснюється за експериментальною навчальною програмою, що розроблена творчим колективом під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора І.В.Гавриш.

Програма передбачає також навчання дітей різноманітних прийомів  навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню таких якостей, як ініціативність, самоконтроль.

Однією з характерних ознак розвитку національної системи освіти на сучасному етапі є її варіативність, що виражається в розробці і створенні альтернативних підручників, якими і є посібники науково-педагогічного проекту «Інтелект України», що стали виразником певної педагогічної технології. Створення таких навчальних книжок повноцінно реалізують ідеї особистісно орієнтованого навчання. Посібники проекту побудовані з урахуванням основних етапів навчання -  засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Вони реалізують діяльнісний підхід до організації навчального процесу, який змодельований у підручнику за принципом: «Для того, щоб учень засвоїв матеріал, який вивчає, він повинен виконати повний цикл пізнавальних дій, тобто сприйняти його, осмислити, запам’ятати, повправлятися в застосуванні знань на практиці й потім виконати подальші навчальні дії на їх повторення, поглиблення й міцніше засвоєння. Через дані посібники реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу… Спочатку проміжки між повторенням коротші, пізніше вони збільшуються. Велику увагу в підручниках автори приділяють ознайомленню молодшого школяра з конкретними способами запам’ятовування: використання наочних посібників, застосування алгоритмів, пам’яток, опорних схем, таблиць тощо. Вправи у підручниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Велике місце автори відводять вправам за зразком - це завдання з повною орієнтувальною основою дії. Учні знають, як виконувати його та які результати повинні отримати. Дані посібники не лише повноцінно й послідовно викладають навчальний матеріал, а й служать моделлю формування навчальної діяльності як провідної у молодшому шкільному віці. Вони реалізують емоційно-ціннісний компонент змісту освіти й мотиваційну функцію. Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.    Завданнями даного проекту є пробудження й виховання в кожному учневі патріотичних почуттів, залучення до вищих цінностей:

 • любові до батьків, своїх предків, рідної землі;
 • любові до рідної мови, культури, народу, пошани до історичного минулого, національних традицій і звичаїв;
 • глибокого усвідомлення власної національної належності, відчуття єдності зі своїм народом;
 • любові до Батьківщини-України, готовності  творити задля кращого її майбутнього.

Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…

Способи навчально-пізнавальної діяльності в даному проекті передаються через правила, вказівки, алгоритмічні приписи й засвоюються учнями в формі вмінь і навичок.

Досвід творчої діяльності фіксується в посібниках у формі частково-пошукових завдань. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу автори проекту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі.

Для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички:

 • виконання ранкової зарядки;
 • заняття фізичною культурою, спортом, рухливими іграми тощо.

У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю:

 • уміння слухати;
 • уміння чітко висловлювати свої думки;
 • уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень;
 • адекватна реакція на критику;
 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей, виявляти допомогу й підтримку;
 • уміння бути «членом команди»;
 • уміння усвідомлювати власну унікальність;
 • позитивне ставлення до себе, інших людей;
 • уміння правильно виражати свої почуття;
 • установка на успіх;
 • уміння концентруватися на досягненні мети;
 • розвиток наполегливості й працьовитості. 

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюємо не тільки ми, вчителі, а й батьки, що повірили у даний експеримент. Свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення батьки висловили у своїх відгуках:

«Уважно спостерігаючи за успіхами дитини, можемо зробити висновок, що проект себе виправдовує.  Він справді вирізняється з-поміж інших традиційних та авторських методик темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданою інформації. Моя дитина до колежу ходить з превеликим задоволенням,  щодня ділиться тим, що вже засвоїла. Сподіваюсь, що проект поширюватиметься не тільки на початкову школу, а й здобуде продовження у середній та старшій школі». (Батьки другого класу.)

«Нам подобається новий підхід до навчання, бо це щось нове.  Головне - дітям цікаво: процес проходить, наче гра. Діти можуть самостійно працювати в зошиті, що зручно для батьків». (Батьки 1-го класу.)

«Вважаю, що проект  сприяє більш гнучкому мисленню дитини, надає глибші знання, підтримує інтерес дитини до здобуття знань, розвиває пам’ять та мислення». (Батьки 2-го класу.)

«Я дуже задоволена програмою проекту. Найкращий результат - знання моєї дитини». ( Батьки 1-го класу.)

«Я дуже задоволена, що моя дитина вчиться за програмою «Інтелект України». Перш за все, тим, що рівень знань та загального інтелектуального рівня значно вищий, ніж за  стандартною програмою. Вважаю, це завдяки доступності подачі важких тем для 6-7-річних дітей. Проект дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти дітей». (Батьки 2-го класу.)

«Головне - вдячність за проведену роботу з дитиною. Результати неймовірні. Техніка читання, письмо, мислення – все  на найвищому рівні в порівнянні з однолітками з інших шкіл». (Батьки 1-го класу.)

«Мені подобається в проекті методика подання дітям нового матеріалу (використання наочності, аудіо-відео матеріалів). Дитина вчиться самостійно думати, приймати рішення. Дуже задоволені результатами, які вже отримала моя дитина з різних галузей знань». (Батьки 1-го класу.)

«Програма проекту, на мій погляд, трохи складна для вікової категорії дітей, але моїй дитині це подобається. Вона розуміє цю програму та вдало за нею працює». ( Батьки 2-го класу.)

В останньому висловлюванні батьків виокремлено, на наш погляд,  головну проблему даного проекту: він розрахований  виключно на дітей з високим рівнем підготовки та великим  навчальним потенціалом. Тому й  вимагає ретельного відбору учнів для навчання в таких класах. А значить може існувати лише в спеціалізованих школах та школах  ліцейного типу, в  яких проводиться співбесіда під час прийому дітей до 1-го класу.   

Завдання інноваційної діяльності

 • відродження національної духовності учнів, залучення до її виховання учнів, учителів, батьків і громадськості;
 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, долю суспільства і людства;
 • створення якісно нових умов для розвитку традицій української педагогічної думки;
 • створення умов для самовдосконалення і самореалізації особистості та оволодіння учнями системою знань про природу, людину, суспільство;
 • забезпечення загальноосвітньої, загальнокультурної підготовки учнів, що включає профілізацію у ліцейних класах старшої школи;
 • формування в учнів практичних умінь і навичок у творчій та науково-дослідницькій діяльності;
 • розробка і впровадження нових методів і форм організації навчально-виховної роботи;
 • створення і апробація нових технологій навчання;
 • проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи з проблем удосконалення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу.

Експериментальні лабораторії колежу

 • Духовно-морального зростання особистості;
 • Музейної педагогіки;
 • Інформаційної культури та інтерактивних технологій;
 • Здоров’язберігаючих технологій;
 • Впровадження інноваційних проектів.

26 роки експериментальної діяльності

Робота педагогічного колективу Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського спрямована на дослідження формотворчих світоглядних факторів, ціннісних моральних орієнтацій у традиційній українській культурі, на сприяння у формуванні цілісного християнського світогляду колежан. Колеж відкрито 31.08.1988 р. як експериментальну школу-лабораторію НПУ ім. М. Драгоманова. Навчання у колежі здійснюється за експериментальними програмами: 1989 р. – «Створення умов для самореалізації особистості учня та вчителя»; 1998 р. – «Особистісно орієнтоване навчання та виховання»; 2002 р. – «Формування духовності особистості на засадах традиційних національних цінностей українського народу в умовах навчального закладу нового типу»; з 2009 р. – «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу»; з 2011 р. – створення класу, який працює за експериментальною програмою «Інтелект України». З 1991 року уроки у Школі радості, побудованій за ідеями Василя Олександровича Сухомлинського, мають незвичайну структуру: це різновид парного уроку, коли заняття складається із трьох тридцятихвилинок, між якими – перерва у п’ять-десять хвилин. Основою впровадження системи «3 по 30» стала турбота про фізичне, моральне та духовне здоров’я дітей, , розвиток учнівського інтелекту, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження педагогіки співробітництва та діяльнісної педагогіки. Проте найважливіше усвідомити те, що навчання не може існувати без виховання. Саме на нього слід переорієнтовувати акценти – на естетичне, етичне, духовне виховання. Це забезпечується виконанням програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичний супровід особистісного розвитку в контексті тисячолітньої духовної культури українського народу», якою передбачено відпрацювання «Структурно-змістової моделі школи духовного зростання», що обумовлює становлення цілісної, духовної, морально-етичної особистості, світогляд якої формується на основі цінностей 1000-літньої культури українського народу. Визначено критерії та показники рівня сформованості особистісного розвитку колежан, а саме: - знання історії та культури українського народу (показники: володіння державною українською мовою, знання народних звичаїв, традицій, обрядів, кращих творів національного мистецтва); - усвідомлення себе спадкоємцями традиційних духовних цінностей, (показники: ідентифікація себе як частини українського народу); - вміння зберігати й примножувати пам’ятки духовної та матеріальної культури нації (показники: пропаганда необхідності зберігати духовну спадщину українського народу, запобігання псуванню і знищенню культурних цінностей народу та сприяння їх відродженню, використання знань духовної культури у повсякденному житті). Для реалізації цих завдань у колежі діють лабораторії: - Духовно-морального зростання особистості; - Музейної педагогіки; - Інформаційної культури та інтерактивних технологій; - Здоров’язберігаючих технологій; - Впровадження інноваційних проектів. Формуванню філософського світогляду учнів як духовно зростаючих особистостей сприяє діяльність в навчальному закладі таких центрів виховної роботи, як Музей В.О. Сухомлинського, Світлиці Д.О.Луценка та В.С.Швеця, Зимовий сад, Духовно-естетичний центр «Суцвіття», Інформаційно-комунікаційний центр. Робота центрів спрямована на: - формування духовності особистості через відродження народних традицій та народних ремесел, організацію фольклорних дійств, родинних свят, зустрічей з відомими людьми; - популяризацію народної творчості (виставки народної творчості та трипільської культури, конкурси народної пісні); - сприяння потребі пізнавати світ, саморозвиватися, творити власними руками; - цікаву гурткову роботу: гончарне мистецтво, лозоплетіння, вишивання, орігамі, ліплення, анімація з піску, виготовленя ляльок-мотанок, флористика. З метою ознайомлення з культурою та звичаями українського народу у колежі є традиційними тижні народної творчості, народних ігор, вернісажі фольклористики. Значних результатів досягли учні у ході проектно-пошукової роботи за темами: «Шанування колежанських традицій – основа формування поваги до народних традицій», «Народна педагогіка в сучасній школі», «Дивосвіт писанкарства», «Новорічні традиції в різних країнах світу», «Трави в традиційній народній медицині», «Українці, якими пишається світ», «Історія мого роду». Заключним етапом проектно-пошукової діяльності у 2011-2012 н.р. стала учнівська науково-практична конференція «Славетні родини України», за участю Суспільної служби України та Канади, громадської організації «Жінки в науці». Увагу педагогічного колективу зосереджено також і на формуванні в учнів інформаційної культури, вдосконаленні та впровадженні в навчально-виховний процес уроків інноваційного типу (інтернет-урок, медіа-урок, урок у режимі on-line тощо); створенні та поповненні медіатеки колежу; підготовці вчителів-предметників до застосування інтерактивних технологій у життєдіяльності колежу (майстер-класи, тренінги, семінари-практикуми тощо). Апробація нових технологій навчання ( електронний засіб для читання «Pocketbook») розширила поле для творчості як вчителів так і учнів, активізувала інноваційну діяльність педколективу спрямовану на використання найсучасніших технічних засобів. В Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського створена атмосфера творчості, відповідальності за результати праці, толерантності, щирої поваги до традицій українського народу, суспільних моральних цінностей та унікальності особистості. Ефективний розвиток учнів забезпечується завдяки використанню нових оригінальних технологій навчання та прагненню плекання вільної, конкурентоспроможної Я-особистості, що вміє думати, аналізувати, відповідати за власний вибір.