Наказ про організацію освітнього процесу

Наказ про організацію освітнього процесу 1Наказ про організацію освітнього процесу 2Наказ про організацію освітнього процесу 3Наказ про організацію освітнього процесу 4

Наказ про зарахування до 1-х класів

QScan06042019 155008QScan06042019 155332QScan06042019 155423QScan06042019 155507

Про порядок зарахування, відрахування учнів до школи

Порядок зарахування до школи 1Порядок зарахування до школи 2Порядок зарахування до школи 3Порядок зарахування до школи 4Порядок зарахування до школи 5Порядок зарахування до школи 6Порядок зарахування до школи 7Порядок зарахування до школи 8Порядок зарахування до школи 9Порядок зарахування до школи 10Порядок зарахування до школи 11Порядок зарахування до школи 12Порядок зарахування до школи 13Порядок зарахування до школи 14Порядок зарахування до школи 15Порядок зарахування до школи 16Порядок зарахування до школи 17Порядок зарахування до школи 18Порядок зарахування до школи 19

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Права і обовязки батьків 1Права і обовязки батьків 2

Кількість вільних місць до класів

Кількість місць у класах

Графік роботи медичної сестри

0001

Фінансова звітність, 1-й квартал

Фінансова звітність, 3-й квартал

Фінансова звітність, 4-й квартал

Фінансова звітність, 2-й квартал

Структура роботи колежу

Колеж має три ступені навчання та виховання:

І ступінь - 1-4-ті класи (6-10 років)
у тісній взаємодії з батьками, на основі національної культури і духовності, диференціації навчання забезпечує:
 • повноцінний і всебічний загальний розвиток кожної дитини, її фізичне та психічне здоров'я, його корекцію;
 • вміння впевнено читати, писати, вільно володіти української мовою, знання основ арифметики;
 • первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ;
 • засвоєння найважливіших соціальнозначуших ідей, традицій,звичаїв українського народу, норм загальнолюдської моралі та міжособистісного спілкування, основ гігієни;
 • вироблення працелюбства, перших трудових навичок, життєвого досвіду.
ІІ ступінь - 5-9-ті класи (10-15 років)
забезпечує:
 • досконале засвоєння знань з базових дисциплін як основи для здобуття наступних рівнів освіти;
 • мотиваційну готовність переходу після випуску із 9-го класу до трудової діяльності чи набуття кваліфікацій через різні форми професійної підготовки з урахуванням ранньої допрофесійної спеціалізації;
 • формування високих духовних і громадянських якостей та світоглядних позицій.
ІІІ ступінь - 10-11-ті класи (15-17 років)
на основі досягнутого загальноосвітнього рівня знань і практичних умінь та навичок забезпечує:
 • поглиблену спеціалізовану допрофесійну підготовку учнів з обраного профілю;
 • формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянську позицію особистості;
 • можливість здобуття освіти вищого рівня.

До послуг учнів та педагогів колежу пропонуємо:

предметні кабінети з мультимедійним оснащенням та доступом до мережі Інтернет, wi-fi, Інформаційно-бібліотечний центр, Музей В.О.Сухомлинського, Світлиці Д.О.Луценка та В.С.Швеця, Духовно-естетичний центр, Зимовий сад, Центр раннього розвитку дитини «Зернятко», спортивні, тренажерні, хореографічні та гімнастичні зали, театр-студія «Мрія», художня студія «Обрій» тощо.

Дочірні категорії