Фінансова звітність, 1-й квартал

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ

Права і обовязки батьків 1Права і обовязки батьків 2

Фінансова звітність, 3-й квартал

Фінансова звітність, 4-й квартал

Кількість вільних місць до класів

Кількість місць у класах3

Фінансова звітність, 2-й квартал

Вибір підручників для 1-х, 5-х та 10-х класів

ilovepdf com

ilovepdf com-1

ilovepdf com-2

ilovepdf com-3

0001-min

0002-min

0003-min

0004-min

0005-min

imgonline-1

imgonline-2

imgonline-3

Графік роботи медичної сестри

0001

До послуг учнів та педагогів колежу пропонуємо:

предметні кабінети з мультимедійним оснащенням та доступом до мережі Інтернет, wi-fi, Інформаційно-бібліотечний центр, Музей В.О.Сухомлинського, Світлиці Д.О.Луценка та В.С.Швеця, Духовно-естетичний центр, Зимовий сад, Центр раннього розвитку дитини «Зернятко», спортивні, тренажерні, хореографічні та гімнастичні зали, театр-студія «Мрія», художня студія «Обрій» тощо.

Структура роботи колежу

Колеж має три ступені навчання та виховання:

І ступінь - 1-4-ті класи (6-10 років)
у тісній взаємодії з батьками, на основі національної культури і духовності, диференціації навчання забезпечує:
 • повноцінний і всебічний загальний розвиток кожної дитини, її фізичне та психічне здоров'я, його корекцію;
 • вміння впевнено читати, писати, вільно володіти української мовою, знання основ арифметики;
 • первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації; формування загальних уявлень про навколишній світ;
 • засвоєння найважливіших соціальнозначуших ідей, традицій,звичаїв українського народу, норм загальнолюдської моралі та міжособистісного спілкування, основ гігієни;
 • вироблення працелюбства, перших трудових навичок, життєвого досвіду.
ІІ ступінь - 5-9-ті класи (10-15 років)
забезпечує:
 • досконале засвоєння знань з базових дисциплін як основи для здобуття наступних рівнів освіти;
 • мотиваційну готовність переходу після випуску із 9-го класу до трудової діяльності чи набуття кваліфікацій через різні форми професійної підготовки з урахуванням ранньої допрофесійної спеціалізації;
 • формування високих духовних і громадянських якостей та світоглядних позицій.
ІІІ ступінь - 10-11-ті класи (15-17 років)
на основі досягнутого загальноосвітнього рівня знань і практичних умінь та навичок забезпечує:
 • поглиблену спеціалізовану допрофесійну підготовку учнів з обраного профілю;
 • формування цілісних уявлень про природу, людину, суспільство, громадянську позицію особистості;
 • можливість здобуття освіти вищого рівня.

Дочірні категорії