Програма мультипрофіль

Програма експериментально-дослідної роботи за темою:

«Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ»

на 2017-2022 р.р.  

І. Організаційний блок 

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін

виконання

 

Створити ініціативну творчу групу з розробки та реалізації програми дослідно-експериментальної роботи в Українському колежі ім. В.О. Сухомлинського  (спеціалізована школа № 272) Дніпровського району міста Києва».

Директор колежу, науковий керівник, заст.дир.з НВР, психолог.

2017р.

 

Залучити до експериментально-дослідної роботи науковців ВНЗ, методистів та спеціалістів районного Управління освіти.

Директор,

науковий керівник

2017 р.

 

Затвердити програму дослідно-експериментальної роботи  «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

Директор, науковий керівник

2017 р.,

серпень

 

Розробити та затвердити календарний план експериментально-дослідної роботи.

Директор, науковий керівник, заст.дир.з НВР, психолог.

2017 р.

 

Призначити класних керівників мультипрофільних класів.

Директор

Щорічно до 30 серпня

 

Здійснити розстановку педагогічних кадрів в мультипрофільних класах.

Директор  

Травень-серпень 2017-2022

 

Здійснити укомплектування динамічних учнівських груп.

Директор ,  заст. дир. з НВР, класні керівники, психолог

Травень-серпень 2017-2022 р.р.

 

Провести збори колективу колежу, батьківської громадськості з метою аналізу та корекції дослідно-експериментальної роботи.

Директор, заст. з НВР, психолог

2017 -2022 р.р.

 

Організація роботи педагогічної майстерні для вчителів, які працюють в динамічних учнівських групах.

Директор,

 заст. з НВР

Постійно

 

Забезпечення системи контролю та корекції дослідно-експериментальної роботи.

Директор, науковий керівник

Постійно

 

Створення умов для самопідготовки учнів мультипрофільних класів.

Директор,

заст.дир.з НВР та АГЧ

Постійно

 

Обладнати кабінети профільного (поглибленого) навчання засобами для проведення онлайн-конференцій (вебінарів).

Директор,

заст.дир.з АГЧ

2017 р.

 

Розробити систему психологічного супроводу мультипрофільного навчання.

Директор,науковий керівник, психолог

2017 р.

 

Впровадження ефективних підходів до системи роботи з професійної орієнтації старшокласників.

Директор,

заст.дир.з НВР,

класні керівники.

Постійно

 

Організувати систему допрофільної підготовки до мультипрофільного навчання.

Директор,

заст.дир.з НВР

2017 р.

 

Впровадження нових підходів управлінської діяльності закладом з урахуванням мультипрофільної системи навчання учнів старших класів.

Директор

2017 р.

 

Підведення підсумків експериментально-дослідної роботи .

Директор,науковий керівник

2021-2022 р.р.

ІІ. Науково-методичний блок

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконання

1.

Визначення мети, завдань, методів роботи за темою «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

Науковий керівник,

 директор

2017 р.

2.

Корегування системи управлінської діяльності навчальним закладом з урахуванням здійснення дослідно-експериментальної роботи

Директор, заст. дир. з НВР, науковий керівник.

2017-2022  рр.

3.

Забезпечення інформованості та навчання педагогічного колективу щодо сучасних педагогічних технологій та засобів навчання.

Директор, заст. дир. з НВР, ініціативна група

Постійно

4.

Організація педагогічних студій, семінарів-практикумів, круглих столів з метою підвищення рівня профпідготовки педагогічних працівників.

Директор, заст. дир. з НВР, психолог, науковий керівник

Постійно

5.

Створення системи підготовки вчителів  до викладання в динамічних учнівських групах.

Директор.,

заст. дир. з НВР.

2017 р.

6.

Розробка рекомендацій щодо проведення уроків в динамічних учнівських групах.

Директор, заст.дир.з НВР, творча група.

2017-2018

7.

Визначення ефективності навчальних програм в системі мультипрофільного навчання.

Директор, науковий керівник, заст.дир.з НВР

Постійно

8.

Визначення ефективності форми та змісту психолого-педагогічної діагностики  в системі допрофільної підготовки учнів.

Заст.дир.з НВР, психолог, творча група

Постійно

9.

Організація обміну досвідом роботи мультипрофільних класів з навчальними закладами Києва та України.

Директор

2017-2022

ІІІ. Блок психолого-педагогічного моніторингу та аналізу

№ п/п

Зміст

Відповідальний

Термін виконання

1.

Проведення вхідного комплексного моніторингу рівня готовності старшокласників до самореалізації.

Директор, психолог.

2017 р.

2.

Проведення вхідного моніторингу якості знань учнів з предметів поглибленого вивчення.

Заст.дир.з НВР

2017-2021

(на початку навчального року)

3.

Проведення вихідного моніторингу якості знань учнів з предметів поглибленого вивчення.

Заст.дир.з НВР.

2018-2022

(в кінці кожного семестру)

4.

Оцінка здоров`язбережувального потенціалу системи мультипрофільного навчання.

Медсестра, психолог, класні керівники

2018-2022

5.

Аналіз міграційних процесів учнів у динамічних групах.

Заст.дир.з НВР, психолог, класні керівники.

2017-2022

6.

Вивчення думки учнів та громадської  щодо доцільності впровадження педагогічного експерименту.

Директор, психолог, класні керівники.

2017-2022

7.

Аналіз системи роботи з допрофільної підготовки.

Директор, науковий керівник,заст.дир.з.НВР

2017-2022

8.

Вивчення системи роботи класних керівників у мультипрофільних класах.

Заст.дир. з НВР, психолог.

2017-2022

9.

Проведення контрольних зрізів з метою аналізу опанування навчальним матеріалом стандартного рівня освіти в  усіх динамічних групах.

Заст.дир. з НВР

2018-2022

(в кінці навчального року)