Програма ІІІ етапу Розвиток

ПРОГРАМА ІІІ (формувального) етапу

дослідно-експериментальної роботи дослідно-експериментальної роботи за темою «Розвиток творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення» на базі Українського колежу

ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізованої школи № 272) міста Києва

на 2017-2019 н.р.

№ з\п

Зміст роботи

Строк виконання

Очікувані результати

Відповідальні

1

Організовувати самоосвітню роботу вчителів за проблемою експерименту

Постійно

Підвищення рівня професійної компетентності вчителів

Керівники лабораторій

2

Провести педагогічні, науково-методичні ради за проблемою експерименту

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Впровадження та реалізація рішень та рекомендацій педагогічних рад

Директор, заступники директора

3

Впровадити організаційно-педагогічні умови для розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу на засадах педагогіки добротворення

Вересень 2017 р. –травень 2018 р.

Впровадження  умов для розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

4

Забезпечити умови для використання педагогічним колективом нових інформаційних технологій

Постійно

Підвищення рівня інформаційної культури

Керівники лабораторій

5

Піднести на більш високий рівень моральне та інтелектуальне, національно-патріотичне, громадянське виховання учнів

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Підвищення рівня духовно-моральних цінностей колежан

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

6

Розробити ефективні педагогічні технології та реалізувати системні практичні заходи

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Поповнення методичної бази дослідження

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

7

Організувати діяльнісно-практичні, групові, інтегративні, наочні, інформаційно-масові, діалогічні, індивідуальні форми навчання та виховання, що створюють сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу особистості

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Система індивідуальної, групової, проектної, творчої діяльності

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

8

Створити портфоліо обдарованих дітей

Вересень 2018 р. - травень 2019 р.

Портфоліо обдарованих дітей

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

9

Активізувати підготовку колежан до предметних олімпіад, творчих конкурсів із високим рівнем мотивації, емоційності, зацікавленості, що підвищують культуру педагогічної взаємодії

Постійно

Забезпечення інтенсивного пізнавального, інтелектуального, етико-естетичного розвитку дітей

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

10

Організовувати позакласні заходи для розвитку духовно-морального та інтелектуально-культурного потенціалу учнів

Жовтень 2017 р. – травень 2019 р.

Сприятливий морально-психологічний мікроклімат у класних колективах

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

11

Забезпечувати сприятливі умови для ранньої професійної орієнтації та професійного самовизначення колежан

Постійно

Раннє професійне самовизначення колежан

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

12

Забезпечувати сприятливі умови для творчого розвитку та професійного зростання  вчителів.

Постійно

Розвиток професійної компетентності вчителя

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

13

Відпрацювати механізм комплексної педагогічної взаємодії в моделі–тріаді: учні–учителі–батьки

Жовтень 2017 р. – квітень 2019 р.

Рекомендації щодо участі батьків у навчально-виховному процесі

Директор, заступники директора

14

Провести тематичні загальношкільні батьківські збори, лекторії та індивідуальні зустрічі із батьками та членами педагогічного колективу

Вересень 2017 р. – травень 2019 р.

Впровадження та реалізація рішень батьківських зборів

Директор, заступники директора

15

Популяризувати результати дослідницько-експериментальної роботи серед інших навчальних закладів м. Києва, України та світу, у фаховій пресі, ЗМІ, Інтернет-ресурсах тощо

Постійно

Поширення досвіду роботи

Директор, заступники директора, керівники лабораторій

16

Підготувати звіт про підсумки ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

Вересень 2019 р.

Звіт, додатки (науково-методичне та програмне забезпечення)

Директор, заступники директора, керівники лабораторій