Умови прийому в колеж

0001

0002

Згідно з рішеннями конференцій громадського самоврядування Українського колежу від 26.11.94 року, 18.12.99 р. та від 31.01.2004 р. зарахування до 10-го класу проводиться на конкурсній основі.

Для вступу у 10-ий клас необхідно:

У конкурсному відборі до 10-тих профільних класів Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського можуть брати участь випускники 9-х класів колежу, ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл незалеж¬но від місця проживання.

До участі в конкурсі допускають усіх випускників 9-х класів колежу, а також учнів з інших навчальних закладів, які мають достатні та високі показники успішності.

Конкурсні випробування здійснюються після проведення державної підсумкової атестації за 9-й клас.

Учні колежу, які постійно дотримуються вимог Статуту колежу, мають високий рівень знань з усіх навчальних предметів і отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, а також учні, які за результатами річного оцінювання за 9-й клас мають середній бал 9,5, зараховуються поза конкурсом.

До складу комісії входять учителі-предметники з української мови та літератури, математики, історії, іноземних мов. До складу комісії за необхідності залучається практичний психолог.

Для конкурсних випробувань у колежі створюють комісію, склад якої затверджує сво¬їм наказом директор.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 10-х профільних класів відбуваються з таких предметів: українська мова та література, англійська й історія України для академічного класу; алгебра, геометрія та фізика для фізико-математичного класу; українська мова та література, англійська та французька мови для філологічного класу. Завдання для випробування можливі як усного, так і письмового характеру, у формі співбесіди та тестування.

Завдання для конкурсного приймання розробляють методичні об’єднання вчителів, їх затверджує директор колежу. Для конкурсного випробування видають аркуші паперу із штампом колежу.

Результати конкурсних випробувань оформляють у вигляді протоколу та оголошують учням не пізніше, ніж через 3 дні після закінчення випробування.

Результати розраховуються як середнє арифметичне оцінок, отриманих з усіх предметів конкурсних випробувань, які не повинні бути нижче достатнього рівня.

Учасників міжнародних олімпіад, конкурсів, призерів та учасників III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасників II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідних робіт Малої академії наук поточного року звільняють від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учню зараховують оцінку 12 балів з цього предмету.

Учнів, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, не зараховують до списків 10-х класів.

Учнів, які пройшли конкурс, зараховують до навчального закладу наказом директора на підставі протоколу конкурсної комісії.

Учні, які хворіли під час конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях.

Учнів, яких зараховано до колежу, але які не приступили до занять без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховують із навчального закладу.

Якщо учні не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони звертаються до голови комісії з апеляцією, яку подають протягом трьох днів після оголошення результатів. Для розгляду апеляцій створюють апеляційну комісію, яка проводить повторне конкурсне приймання.

Із правилами конкурсного приймання учнів 9-х класів колежу, а також їх батьків, знайомлять класні керівники на початку навчального року.

Результати навчальних досягнень учнів за І семестр розглядають під час традиційної співбесіди по визначенню майбутньої професії та профільності у 10-11-х класах за участю адміністрації колежу та дев’ятикласників, яка зазвичай проходить у лютому.

Правила конкурсного приймання обговорені вчителями на засіданні педагогічної ради та прийняті Конференцією громадського самоврядування колежу.